Инструментите на дявола 

Има моменти в живота на човек, когато му иде да зареже всичко. Обикновено те са съпроводени с гняв, че нещата не се развиват според предварително начертания план или пък липсват различни неща като ресурси – пари, знания, време. Но понякога емоцията, която изпитваме може да бъде изразена в едно тихо нищонеправене. Обзема ни чувство на отчаяние, леност и безсмислие… Точно в този момент е хубаво да открием отново смисъл в нещата, които правим и да задвижим живеца в самите нас.

Преди няколко седмици бях писала за някои от начините да се мотивираме сами. Следващата приказка ни разкрива защо това е важно.

Преди много, много години Дяволът решил да продаде инструментите, с които упражнявал занаята си. Много грижливо ги поставил в стъклена витрина, за да могат всички да ги огледат добре. Каква колекция била само! Тук бил блестящият кинжал на Завистта, а близо до него бил разположен тежкият чук на Гнева. На друг рафт били изложени лъкът на Алчността и Желанието, а наоколо, артистично разпилени, били отровните стрели на Въжделението и Ревността. Там били също и оръдията на Страха, Гордостта и Ненавистта. И всички те били красиво изложени, всяко едно снабдено с етикетче с наименованието и цената.

А на най-красивия рафт, отделно от всички останали инструменти, лежал малък, неугледен и доста употребяван на вид дървен клин, на който висял етикет с надпис „Униние”. За учудване на всички, цената на този инструмент била по-висока, отколкото всички други взети заедно. Един посетител попитал Дявола защо е толкова висока цената на този странен инструмент и той отговорил:

– Наистина аз ценя този клин повече от всички инструменти в моя арсенал, защото той е единственият на който мога да се доверя, когато всички останали се окажат безсилни.

И той с нежност погладил дървения клин.

– Ако ми се удаде да вбия този клин в главата на човек – продължил Дяволът – той отваря място за всички останали инструменти.

Усмихнал се и добавил:

– Няма нищо по-смъртоносно от унинието.

Не знам защо, но оставам с подозрението, че Дяволът е доста добър търговец – успял е да ни продаде всичките си инструменти. Освен това се е изхитрил да му вършим работата – използваме инструментите доста успешно, както срещу другите, така и срещу самите нас.

И внимавайте с унинието!

Коментирай в мрежата

comments

Powered by Facebook Comments

Етикети:

{ Коментарната рубрика приключи! }