Разглеждаш OfficeMarket публикация с етикет: щастие


Щастието

Гоним го.
Преследваме го.
Мислим го за неуловимо.
Мислим повече за щастието на другите.
Надцакваме се с щастие.
Осъждаме се на щастие.
Щастие на всяка цена.
Щастието в материалния свят.
Щастието на сергията на духовния пазар.
Многоликото щастие.
А може би щастието като път.
И как е възможно щастието?
Ето един простичък отговор.
Старата мъдра котка се излежаваше на тревата и лениво се припичаше на пролетното слънчице. Около нея току подтичваше малко пъргаво котенце. То бягаше в кръг, изведнъж рязко подскачаше, прекатурваше се, след това започваше да бяга кръгом отново и отново.
- Какво правиш? – мързеливо попита котката.
- Опитвам се да си уловя опашката! – задъхано отговори котенцето.
- А това пък защо ти е? – засмя се котката.
- Казаха ми, че опашката – това е моето щастие. Ако успея да си хвана опашката, то ще уловя и щастието си. И ето аз бягам вече трети ден след опашката си. Но тя все успява някак да ми се изплъзне.
Старата котка се усмихна така, както умеят само старите и много мъдри котки и каза:
- Когато бях млада, на мен също ми казваха, че моето щастие е в опашката ми. Аз много дни бягах след нея като се опитвах да я хвана. Не ядях, не пиех вода, а само тичах след нея. Падах без сили, ставах, и отново и отново се опитвах да си уловя опашката. В един момент изпаднах в отчаяние. И просто тръгнах натам, накъдето ми гледаха очите. И знаеш ли какво забелязах изведнъж?
- Какво? – с удивление пита котенцето.
- Забелязах, че където и да отивах, опашката ми винаги ме следва. За щастието не трябва да се бяга. Необходимо е да избереш СВОЯ път, а щастието те следва винаги.
А къде е Вашето щастие? И чия опашка гоните?